SubGeneral

Sokymat taper siste appell

FOR UMIDDELBAR FRIGIVELSE

17. juli 2003

München, Tyskland --
Den 7. juli 2003 har Delstatshøyesterett i München, Tyskland avsagt en kjennelse som går imot Sokymat SA og Åke Gustafson i saken som gjelder oppfinnerrettigheter og eierskap til det europeiske patentet Nr. 0588944 (sak nr. 6 U 2535/02). Dommen medfører at de krav som er dekket av europeisk patent nr. 0588944, som ble utstedt til Algernon Promotions Ltd. 23.12.2002 kan håndheves uten begrensninger av patentets eiere og deres lisenspartnere, Algernon Promotions Ltd. og Trovan. Patent nr. 0588944 beskriver krav som relaterer til en ”direct bonding” teknologi som er utviklet av ingeniører fra Trovan.

Sokymat var opprinnelig underleverandør for Trovan og ble da gjort kjent med Trovans teknologi under en avtale om hemmeligholdelse av informasjoner utvekslet mellom firmaene. Uten Trovans vitende startet Sokymat å utvikle produksjonskapasitet for produkter basert på Trovans patenterte ”direct bonding”-teknologi samt annen konfidensiell informasjon Sokymat hadde fått under vtalen om hemmeligholdelse av informasjoner mottatt. Sokymat solgte produktene som deres egne produkter.

Noen av de primære bruksområdene hvor Sokymat har solgt produkter basert på ”direct bonding”-teknologi omfatter: produkter for bilindustrien, spesielt elektroniske tenningslås, anti-tyveri sikkerhetsanordninger, elektronisk merking av sykler, motorsykler, båter, elektronisk utstyr osv., elektronisk adgangskontroll samt individmerking innen fiskeri, husdyrbruk og merking av selskapsdyr.

Det pågår en tilsvarende rettslig prøving av krav fra Algernon/ Trovan mot Sokymat SA i USA angående et patent som bare dekker USA. ”Vi beklager situasjonen for Sokymats kunder som i en årrekke kan ha brukt produkter som er i konflikt med våre patentrettigheter. Vi vil imidlertid anstrenge oss for å finne løsningen med de ulike firmaene på en individuell basis” sa Mr. Salomon på vegne av Trovan Ltd. da den endelige domsslutningen ble gjort kjent.

Algernon/ Trovan har en rekke europeiske patenter som dekker virkemåte og produksjon, med ytterligere patentsøknader som er sendt inn.

For additional information in the United States please contact:

Electronic Identification Devices, Ltd.
Barbara Masin
e-mail: bmasin@eidltd.com

BACK