Sokymat taper siste appell

FOR UMIDDELBAR FRIGIVELSE

17. juli 2003

München, Tyskland --
Den 7. juli 2003 har Delstatshøyesterett i München, Tyskland avsagt en kjennelse som går imot Sokymat SA og Åke Gustafson i saken som gjelder oppfinnerrettigheter og eierskap til det europeiske patentet Nr. 0588944 (sak nr. 6 U 2535/02). Dommen medfører at de krav som er dekket av europeisk patent nr. 0588944, som ble utstedt til Algernon Promotions Ltd. 23.12.2002 kan håndheves uten begrensninger av patentets eiere og deres lisenspartnere, Algernon Promotions Ltd. og Trovan. Patent nr. 0588944 beskriver krav som relaterer til en ”direct bonding” teknologi som er utviklet av ingeniører fra Trovan.

Sokymat var opprinnelig underleverandør for Trovan og ble da gjort kjent med Trovans teknologi under en avtale om hemmeligholdelse av informasjoner utvekslet mellom firmaene. Uten Trovans vitende startet Sokymat å utvikle produksjonskapasitet for produkter basert på Trovans patenterte ”direct bonding”-teknologi samt annen konfidensiell informasjon Sokymat hadde fått under vtalen om hemmeligholdelse av informasjoner mottatt. Sokymat solgte produktene som deres egne produkter.

Noen av de primære bruksområdene hvor Sokymat har solgt produkter basert på ”direct bonding”-teknologi omfatter: produkter for bilindustrien, spesielt elektroniske tenningslås, anti-tyveri sikkerhetsanordninger, elektronisk merking av sykler, motorsykler, båter, elektronisk utstyr osv., elektronisk adgangskontroll samt individmerking innen fiskeri, husdyrbruk og merking av selskapsdyr.

Det pågår en tilsvarende rettslig prøving av krav fra Algernon/ Trovan mot Sokymat SA i USA angående et patent som bare dekker USA. ”Vi beklager situasjonen for Sokymats kunder som i en årrekke kan ha brukt produkter som er i konflikt med våre patentrettigheter. Vi vil imidlertid anstrenge oss for å finne løsningen med de ulike firmaene på en individuell basis” sa Mr. Salomon på vegne av Trovan Ltd. da den endelige domsslutningen ble gjort kjent.

Algernon/ Trovan har en rekke europeiske patenter som dekker virkemåte og produksjon, med ytterligere patentsøknader som er sendt inn.

For additional information in the United States please contact:

Electronic Identification Devices, Ltd.
Barbara Masin
e-mail: bmasin@eidltd.com

Sokymat Final Appeal denied

FOR IMMEDIATE RELEASE

July 17, 2003

Munich, Germany--
The Oberlandesgericht (Superior District Court) in Munich, Germany has ruled against Sokymat SA and Ake Gustafson, on July 17, 2003, with respect to the inventorship and ownership of European Patent No. 0588944 (case no. 6 U 2535/02). The ruling renders the claims of European Patent No. 0588944, which issued to Algernon Promotions Ltd. on 23.12.02, fully enforceable by its owners and licensees, Algernon Promotions Ltd., and Trovan, Ltd. Patent No. 0588944 lists claims relating to the direct bonding technology developed by Trovan engineers.

Sokymat was initially retained as a subcontractor to Trovan and learned about the Trovan technology under the terms of a Non-Disclosure Agreement between the parties. Unbeknownst to Trovan, Sokymat proceeded to develop manufacturing capability for products based on Trovan’s patented direct bonding technology and other confidential information revealed under the Non-Disclosure Agreement and to sell products on its own account.

Some of the primary applications Sokymat is supplying with product utilizing the direct-bonding technology are: automotive applications, specifically ignition immobilizers; anti-theft security applications, involving the chipping of items such as bicycles, motorcycles, boats, electronics etc.; access control applications as well as fisheries, livestock and companion animal applications.

There is a parallel, ongoing litigation by Algernon/Trovan against Sokymat SA in the United States concerning a patent covering the U.S. market only. “We are sorry for Sokymat customers who might have been using infringing products over the years. However, we will make an effort to reach accommodations with interested parties on an individual basis,” Mr. Salomon said, on behalf of Trovan, Ltd., upon publication of the final verdict.

The Algernon/Trovan European patent portfolio consists of a number of manufacturing and operational patents, with additional patents pending.

For additional information in the United States please contact:

Electronic Identification Devices, Ltd.
Barbara Masin
e-mail: bmasin@eidltd.com

Patent contested by Sokymat issues to Trovan’s benefit

FOR IMMEDIATE RELEASE

February 24, 2003

Munich, Germany --
Trovan, Ltd. is pleased to announce that on January 2, 2003 the European Patent Office granted patent EP 0588 944, entitled “An Improved Miniature Transponder Device,” to Algernon Promotions Ltd. Trovan, Ltd. holds the exclusive license for this patent from Algernon.

Sokymat SA has attempted to prevent the issuance of this patent for several years through the German courts. Sokymat argued that Ake Gustafson was the inventor of the technology described in the patent, and subsequently back-pedalled to claim that he was at least co-inventor of the technology in question. Upon examination of the evidence, the Court has rejected Sokymat’s claims.

Separately, Sokymat has lost multiple appeals in U.S. courts relating to the U.S. counterpart of patent EP 0588 944.

Sokymat SA has marketed infringing products based on Trovan’s technology for a number of years. Patent EP 0588 944 describes the so-called “direct bonding” technology that has been used in a number of core Sokymat products including ignition immobilizers sold to the automotive industry and miniature glass-encapsulated animal implantable transponders. These products have been sold by Sokymat customers under their own brand names as well as by Sokymat directly.

Trovan and its partners will vigorously enforce their rights to the technology against infringers.

For additional information in the United States please contact:

Electronic Identification Devices, Ltd.
Barbara Masin
telephone: 805-565-1288
fax: 805-565-1127
e-mail: bmasin@eidltd.com

Trovan transponders to identify new electronic ski binding

FOR IMMEDIATE RELEASE
January 3, 2003

London --
Trovan Ltd. has reached agreement with Implementors Inc., which is soon to launch the manufacture of a ground-breaking electronic ski binding, to insert Trovan microchips in the ski bindings. The purpose is to track ski bindings in rental shops and to provide anti-theft protection, as a value-added service to customers.

In future, Implementors envisions that the inserted Trovan microchip can be used as a skipass.

For information on the Implementors electronic ski binding, please see: http://www.electronic-ski-binding.com

For additional information in the United States please contact:

Barbara Masin
Electronic ID Devices Ltd.
telephone: (805) 565-1288
bmasin@EIDLtd.com